In een gezelschap van vooral verloskundigen, psychologen en verpleegkundigen O&G en neonatologie was Ellen op 24 mei jl in de ReeHorst in Ede aanwezig bij dit symposium over ouderschap. Dat ouderschap één van de grootste uitdagingen van het leven is, blijkt wel uit het grote aantal scheidingen binnen de eerste 4 jaar na de komst van een eerste kindje in een gezin. De overgang naar een gezin verdient daarom een goede, professionele voorbereiding en begeleiding. Professionals in de geboorte- en jeugdgezondheidszorg kunnen hierin een essentiële rol spelen. Tijdens dit symposium deelden experts actuele kennis en praktische handvatten die daarbij nodig zijn. Wat waren de highlights? Al tijdens de zwangerschap is het verstandig om aandacht te hebben voor de verschillen tussen de zwangere en haar partner in het beleven van deze periode. Onderzoek wijst uit dat de baby in deze periode voor de partner meestal een veel minder prominente plaats inneemt in denken en doen dan bij de zwangere. En daarmee van invloed is op de wijze van communicatie tussen beiden als het gaat om de gevolgen van de zwangerschap. Het is nog een “beetje-ver-van-hun-bed-show”, dat kan al een verwijdering tussen beiden in de hand gaan werken. Door dit verschil te beseffen kun je al meer begrip creëren tussen de partners onderling, wat de relatie op dat moment ook ten goede komt. Ook voor ons als cursusaanbieders een punt van aandacht, verwacht bij voorlichting over ouderschap tijdens de zwangerschap nog niet te veel van de partners. Vrouwen vinden vaak wel veel (h)erkenning bij andere zwangeren en jonge moeders, dit aspect ondersteunt het belang van groepsgewijze voorlichting. (Hier op aansluitend werd ’s middags nog aandacht besteedt aan Centering Pregnancy, voorbeelden hiervan uit de praktijk, ook de minder succesvolle passeerden de revue. Waarom werd het soms geen succes? Wat zijn dan blijkbaar wél succesfactoren? En hoe kunnen deze ervaringen geïmplementeerd worden? ) Met het oog op een naderende bevalling is het eerlijk informeren van beide as. ouders essentieel. Prominente rol van de partner tijdens de bevalling is er zijn, blijven, veiligheid en vertrouwen creëren. Marlies Galema (Founder Prettig Bevallen cursus) gebruikt zo mooi de metafoor van het aanwezig zijn van een soort van geheimtaal tussen de as.ouders; alleen al door een bepaalde blik in de ogen van de barende weet haar partner wat hem /haar te doen staat. Na de bevalling zien we bijna altijd dat de baby direct een meer prominente plaats inneemt in het denken en doen van de vader. Gevoelens van verantwoordelijkheid, liefde, zorgzaamheid, maar ook angst, kunnen als een bom inslaan. Het ouderschap verandert dus beide partners, deze transitie kan impact hebben op de relatie tussen beiden. Je moet elkaar als het ware opnieuw leren kennen, en in een periode van vermoeidheid en vele nieuwe ervaringen kan dat een beste klus zijn. Catrin Finkenauer (hoogleraar Jeugdstudies) kwam met de uitspraak “Je begrepen voelen is een goede graadmeter voor je relatie.” Binnen de nieuwe situatie zijn oude patronen verdwenen en zul je je partner opnieuw moeten leren begrijpen. “Begrijp ik je goed? “ of “Heb je hulp nodig, wat kan ik voor je doen?”, zijn voorbeelden van zinnen die weer meer transparantie tussen beide ouders kunnen bieden. Een soort van wekelijks familie MT-overleg waarin deze vragen standaard aan elkaar gesteld worden zal de quality-of-life en relatie goed doen, en deze positieve puls is zeer welkom in de hectische periode van jong ouderschap. Spreekster Hedwig van Bakel (bijzonder Hoogleraar Infant Mental Health) benoemde het belang van bonding; het bieden van bescherming en troost, tussen beide ouders maar vooral ook tussen de ouders en hun baby. Durf intuïtief te handelen, ook de relatie met je baby bouw je op op basis van ervaringen; dus raak aan, heb begrip, luister, kijk. En neem er de tijd voor. Al met al kwamen er op deze dag zeker een aantal zinvolle statements voorbij om mee te nemen binnen ons werk als geboortezorgprofessional / cursusaanbieder. Met name ook het stuk informatie over ouderschap wat je na de bevalling kunt aanbieden is het overdenken waard. Tijdens bijeenkomsten die je initieert, maar ook “gewoon” al kletsend met je deelneemsters tijdens de hertsteltrainingen; luisteren, signaleren en reageren 😉

Als opleiders gespecialiseerd in vrouwspecifieke zorg, houden wij ons al geruime tijd bezig met het ontwikkelen en aanbieden van post-HBO educatie op het gebied van zwangerschap, bevallen en jong ouderschap. Op dit moment werken wij gezamenlijk aan een fantastische nieuwe, complete opleiding voor professionals, die zich verder willen willen verdiepen in de begeleiding van vrouwen -en hun eventuele partner- in de periode rond zwangerschap en bevalling (begeleiding naast de standaard obstetrische zorg).

Uiteraard richten wij deze opleiding in volgens de state of the art en vanuit de allerbeste intenties, maar waar wij steeds opnieuw tegenaan lopen, is het feit dat nergens objectief beschreven staat aan welke eisen zwangerschapscursussen moeten voldoen in Nederland. Wij missen een meetlat waarlangs wij onze opleidingen -en dus onze afstudeerders- kunnen leggen EN een onafhankelijk orgaan dat daarop toeziet. Wat wij ons oprecht afvragen:

Een objectieve kwaliteitsstandaard voor zwangerschapscursussen in Nederland is van groot belang voor een gezonde zwangerschap, stevig ouderschap en een kansrijke start.

Door middel van een enquête, doen we nu een eerste aanzet tot een set objectieve criteria, waar een onafhankelijk orgaan vervolgens mee verder kan. Deze enquête is inmiddels reeds uitgezet onder -en ingevuld door- een scala aan instanties, die op een of andere wijze betrokken zijn bij de Nederlandse geboortezorg. We zouden het heel mooi vinden om nu ook van jou als (aanstaande) ouder en/of als professional te horen wat jij belangrijk vindt. De enquête neemt enkele minuten in beslag en is direct te vinden achter deze link: https://drive.google.com/open?id=14S6rN_-nMOnQbkHiLVzdx10F0Cb68NKYTJ7gOCFoduk Uiteraard worden je gegevens alleen gebruikt voor deze inventarisatie. Mocht je uitgebreider willen reageren, graag! We zijn het best bereikbaar per e-mail: info@whacademy.nl Of heb je een idee over wie dit verder zou moeten oppakken in Nederland, om structureel met de gegevens aan de slag te gaan? Ook graag! We willen, in het belang van de Nederlandse zwangere en de eerste 1000 dagen van haar kind(eren), ons uiterste best doen dit initiatief op een goede plek onder te brengen en verder uit te laten groeien. Met hartelijke groet en bij voorbaat dank voor je bijdrage,

Ellen Aalpoel, Deventer 1 Helga. D. Hentzepeter-van Ravensberg, Zaltbommel 2 Miriam Hockx, Alphen aan den Rijn 3 Dr. Marijke C. Ph. Slieker-ten Hove, Dordrecht 4

  1. Fysiotherapeut en trainer/ opleider bij BliX-EM. Eigenaar Women’s Health Academy
  2. Bekkenfysiotherapeut MSPT. Eigenaar Hentzepeter Fysiotherapie. Auteur ‘ZwangerFit’
  3. Sportfysiotherapeut MPt en trainer bij Mom’s Planet. Eigenaar Women’s Health Academy
  4. Bekkenfysiotherapeut MSc. Directeur ProFundum Instituut en Bekkencentrum. Betrokken bij Avans Master Bekkenfysiotherapie
Dat we al een tijdje geen nieuws gepubliceerd hebben hier, betekent natuurlijk niet dat er geen nieuws was. Er was eigenlijk zoveel nieuws dat we gewoon niet aan een stukje toe kwamen. Ellen haar bedrijf in outdoortrainingen in Deventer groeit als een malle. Miriam is een eigen planeet begonnen in Alphen aan den Rijn. En daarnaast hebben we ook samen weer mooie stappen gezet met onze Women’s Health Academy. We lanceerden in januari onze nieuwe website, die de ‘domme’ logistiek achter onze opleidingen, zowel voor jullie als voor ons, veel minder arbeidsintensief maakt. Inschrijven, betalen, cursusinfo downloaden en je certificaat ophalen gaat nu allemaal automatisch. Want dat kan ook. En dat is heerlijk. Wat niet kan, is de zaken automatiseren waarvoor “vibes” nodig zijn. “Goede vibes” wel te verstaan. Die vinden we superbelangrijk en daar steken we dus nog steeds behoorlijk veel tijd in. Alle communicatie houden we bij onszelf en naar onze eigen smaak. En net als in ons eerste jaar hebben we nog steeds met behoorlijke regelmaat koffie- en/of tostigafspraken met gastdocenten om te verkennen of we samen tot iets moois kunnen komen. Zo ontmoetten we vorige week via via weer een topper met goede vakkennis, uitstekende didactische vaardigheden en 100% goede vibes! Hopelijk snel meer nieuws daarover, wordt leuk! Nieuw in ons aanbod tot de zomervakantie is in elk geval de workshop Building Business. We krijgen zoveel verzoekjes om mee te denken met collega’s, dat het ons leuk en zinvol lijkt om eens met al die ondernemende mensen bij elkaar te komen en met en van elkaar te leren over het opzetten en uitbouwen van je eigen (contractvrije) fysiotherapiepraktijk of trainingsbedrijf. Verder hebben we een Praktijkdag geregeld voor alle deelnemers aan de nascholing Diastaseproblematiek van 2018. Deze smaakte zo naar meer, dat één dag te zuinig ingeschat bleek. Iets dat we voor 2019 dus uiteraard hebben aangepast, maar ook de lichting van 2018 wilden we graag nog een extra dag aanbieden om te oefenen met praktijkvoorbeelden. Een ander punt dat opviel in de evaluaties was dat trainers en fysio’s toch net iets andere accenten wilden in de cursus. Er is daarom een extra dag speciaal voor trainers toegevoegd. De nieuwe tweedaagse is voor therapeuten en behandelaars. De snijzaal masterclass voor maart zat al heel snel vol en dat verbaast ons helemaal niets, want het is top wat daar kunt leren van docent Vincent Hoogstad met dank aan al die mensen die zo grootmoedig zijn geweest hun lichaam ter beschikking van de wetenschap stellen. Geen beter lesmateriaal dan ‘levensecht’ lesmateriaal. Heb je interesse? Dan kun je je via de site alvast op de interesselijst plaatsen voor een volgende editie of voor wanneer er toch nog iemand verhinderd is deze ronde. Als er nieuws is dan lees je dat zeker binnenkort weer. Hier of nog sneller via onze socials. Meld je ook even aan voor onze W.H.A. Community op Facebook. Mooi om te zien dat daar ook steeds meer kennis en ervaring wordt uitgewisseld! Zonnige groet voor nu, Ellen & MiriamVorige week dinsdag was Ellen aanwezig op dit symposium met drie gerenommeerde spreeksters. Kerstin Uvnäs Moberg, arts en onderzoeker/wetenschapper, professor in de fysiologie en schrijfster van het boek ‘De Oxytocine Factor’ uit Zweden. Tine Greve, verloskundige en borstvoedingsconsulente, acupuncturist uit Noorwegen. En Sara Wickham (bezoek zeker haar website eens!) verloskundige en onderzoeker/wetenschapper uit het Verenigd Koninkrijk. We waren benieuwd naar nieuwe feiten en tips om in te zetten tijdens ons eigen werk met zwangeren, maar uiteraard ook voor het nascholingsaanbod van de W.H.A. Het was een uitstekende dag. Speciaal voor de liefhebbers hierbij een korte samenvatting. Dat oxytocine “sterk spul” is met vele positieve effecten wisten we al, maar na dit symposium werd het ons nog duidelijker hoe belangrijk het is om te allen tijde de fysiologie van een normale baring te bewaken. Alleen op die manier kan oxytocine haar sleutelrol vervullen. “Een normale bevalling is een bevalling waarbij het geboorteproces spontaan begint. De moeder baart haar baby en placenta op haar eigen moment, eigen kracht, en eigen manier. De baby wordt na de bevalling niet van haar gescheiden, anders dan om dringende medische redenen.” (ENCA, 2001) Baren gaat beste als de samenwerking tussen uterus en hersenen in een optimale balans is. De baarmoeder informeert het brein over de status en welke actie nodig is: meer of juist minder oxytocine leveren. Druk op de cervix geeft extra oxytocine, maar juist een wat “overspannen en verzuurde” uterus met verminderde doorbloeding zal het commando “rust” geven! Er werd gesproken over deze zinvolle pieken en rustfases tijdens de partus, die in de huidige bevallingscultuur onnodig angst kunnen aanjagen, met alle gevolgen van dien. Oxytocine heeft haar tijd nodig, terwijl het proces van bevallen tegenwoordig meer gericht is op de snelste weg naar het resultaat. Tempo maken, in plaats van een proces of transitie doormaken waar tijd voor nodig is. Maar oxytocine doet nog meer: Wil je meer weten over de fysiologie rond de geboorte en hoe je je kennis daaromtrent praktisch kunt inzetten? Hou ons opleidingsaanbod voor 2019 in de gaten! We zijn met fantastische nieuwe gastdocenten in gesprek…WOW… Best even stil waren we, toen daar op 29 augustus opeens het moment was dat ons hele cursusaanbod voor 2018 was uitverkocht. Een nog maar bescheiden aanbod natuurlijk, dat wel zo in ons eerste jaartje, maar toch! Superblij met jullie enthousiasme en vertrouwen. Dank daarvoor. Binnenkort zullen we onze plannen voor 2019 op de site zetten. Wat we verder nog leuk vinden om te vertellen, is dat afgelopen vrijdag ons bedrijfsuitje nummer ‘zoveel’ naar het symposium  Vrouw, Voeding & Vruchtbaarheid  ging in Amsterdam. Een mooi initiatief van de onderzoekers binnen het WOMB project om hun eerste resultaten niet alleen te publiceren, maar ook uitgebreid te presenteren, aan de mensen die straks tenslotte met hun resultaten aan de slag moeten. Voor wie er nog niet mee bekend is: ‘Het WOMB project is een groot internationaal onderzoeksproject. Het heeft als doel: onderzoeken of het verbeteren van de leefstijl van vrouwen met een kinderwens de gezondheid van henzelf en die van hun kinderen verbetert. WOMB project is bijzonder omdat het als eerste in de wereld nagaat of het verbeteren van de leefstijl van vrouwen met een kinderwens de gezondheid van twee generaties kan verbeteren.’ Bezoek zeker de site eens om er meer over te lezen. Wij nemen de nieuwe kennis in elk geval vast mee  ♥En dan knipper je met je ogen en zijn onze vakanties alweer voorbij. We hadden het heerlijk, maar ook heerlijk om weer vol aan de bak te gaan. Ieder apart in onze eigen ‘hands on’ ondernemingen in Alphen en Deventer, maar vooral ook SAMEN weer voor de W.H.A. Mooie dingen hebben we in petto, dus we bellen wat af. Een nieuwe site en nieuw curriculum voor 2019 was eigenlijk de planning, maar wat als een top-docent eerder al tijd en zin heeft? Ja natuurlijk… GAAN! En zo kwam het dat we op zaterdagochtend 3 en 10 november toch nog iets op het programma hebben gezet in 2018. Vincent Hoogstad geeft speciaal voor ons een diepgaande cursus anatomie op de snijzaal van het Erasmus MC. Uiteraard gericht op de vrouw. Op haar bekken, buik en lage rug om precies te zijn. Dat wij groot voorstander zijn van samenwerken en kruisbestuiven is geen geheim, dus vinden we het geweldig dat we straks met gedreven W.H. professionals met verschillende achtergronden de preparaten gaan bekijken. Zo kunnen we behalve van Vincent, ook van elkaars verhalen leren. Binnen 3 dagen zijn de beide ochtenden al voor de helft uitverkocht. Fantastisch! Voor de cursus Diastaseproblematiek op 6 oktober, is nog 1 plekje vrij. Wil je nog ergens aansluiten? Meld je snel aan via Opleidingsaanbod‘. Tot slot: Superleuk dat het ook steeds drukker wordt in de W.H.A. Community op Facebook. We proberen er info te delen die net even verder gaat dan op de openbare pagina. En uiteraard is er alle mogelijkheid om met collega’s van binnen en buiten je eigen vakgebied in gesprek te gaan. Doe mee. Denk mee. Nodig uit. Good things are going te happen 🙂 Liefs, Ellen en MiriamWaar de W.H.A. voor staat is helder en iets waar we eigenlijk al jaren mee bezig zijn. Maar als piepjonge zelfstandige, onafhankelijke opleider moeten we uiteraard nog zoeken naar een plekje. Wie bedienen we van wat? Hoe blijven we inderdaad echt echt echt onafhankelijk? Hoe borgen we kwaliteit, zonder dat we slagers worden die ons eigen vlees keuren? Het kan allemaal dat weten we zeker, maar het kost tijd en nauwkeurigheid. Het helpt daarbij enorm om van gedachten te wisselen met andere gepassioneerde mensen en daar gunnen we onszelf de rest van 2018 dan ook nog ruim de tijd voor. Zo deden we vorige week in het kader van #ontdekjeplekje, een dagje Leiden om te sparren met twee bevlogen website bouwers. Door hun technische blik hielpen zij ons om nog scherper te krijgen hoe we 2019 willen starten en wat we daarvoor precies moeten inrichten. En deze week waren we in Haarlem uitgenodigd voor een inspirerende meeting met het opleidingsteam van Mom in Balance. Het uitwisselen van ervaringen met deze inmiddels enorme club en het kijken naar waar we elkaar in de toekomst mogelijk zouden kunnen versterken om vrouwspecifieke zorg & -training in Nederland naar een nog hoger plan te krijgen, was super waardevol. Work to do! We ‘ll keep you posted 🙂Eerlijk. Enthousiast en Evidence Based. Zo willen wij onze cursisten graag opleiden. Die eerste twee waren absoluut het punt niet voor Miriam gisteren. Maar “Evidence” is toch wel een dingetje als we het hebben over diagnostiek & behandeling bij diastaseproblematiek. Voordat iemand met een buikwandprobleem net zo goed (onderbouwd) kan revalideren als iemand met een kruisband probleem zijn we nog wel een paar jaartjes verder… Gelukkig is “Evidence Based Practice” het handelen naar (1) wetenschappelijk bewijs, (2) de ervaring van de behandelaar en (3) de voorkeuren van de cliënt, dus ook al is het allemaal nog niet keihard, we kunnen de cliënt die morgen voor ons staat toch echt wel een ‘state of the art’ EBP (behandel-/trainings-)plan aanbieden. En precies dat hebben we onze deelnemers gisteren dus aangeboden en dan is het heel erg fijn om terug te lezen dat de deelnemers daar enthousiast over zijn en inderdaad het gevoel hebben daar morgen al mee aan de slag te kunnen: “Super leerzame dag gehad met alle cursisten. Bedankt voor de bijscholing, en alle goede zorgen. Mooie praktijk!” “Veel nieuwe inzichten gekregen bij de cursus diastaseproblematiek. Duidelijke cursus waar je gelijk in de praktijk mee aan de slag kan gaan. Een echte aanrader deze cursus.” “Hele leuke en leerzame dag gehad over Diastase problematiek. Goede voorbereiding door info vooraf, fijne lokatie en fijne opzet van deze dag. Veel ruimte voor casuïstiek en eigen inbreng en fijne tools meegekregen. Zeker een aanrader voor een ieder die deze problematiek tegenkomt in de praktijk. Super bedankt allemaal voor jullie komst en actieve deelname! Het is een genot om mensen voor je te hebben die niet voor de punten komt, maar voor de passie. Top. De volgende -en voorlopig laatste- editie is op zaterdag 6 oktober. Van harte welkom!De peripartum periode is en blijft toch onze first love in Women’s Health. Ons bedrijfsuitje #3 voerde dan ook wederom in die richting. We bezochten downtown Amsterdam de conferentie Expanding Normal Birth van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s (NBvD). Wat precies “normal” of “physiological” is op het gebied van geboorte, daar kun je natuurlijk over discussiëren. We volgen hele scala aan bevalvisies al een hele tijd en het blijft fascinerend hoe welke manier van bevallen dan ook -van volledig ‘unassisted’ tot volledig gemedicaliseerd en alles daar tussenin- altijd scherpe en emotionele reacties oproept. Wij zelf zijn meer van het midden. The middle. Het middelpunt. Dat is de plek waar het moet gebeuren. Dat is de plek waar de moeder is -of in elk geval zou moeten zijn- en precies daar moeten professionals, moeder en baby(‘s) elkaar dus ontmoeten. Eigen paradigma’s, blinde vlekken en oogkleppen zijn daarbij uiteraard volkomen ‘normal’, maar tegelijk ook onhandig. Oogkleppen af en open staan voor alles maakt je een betere professional met leuker werk, die optimaal kan bijdragen aan een positieve bevalervaring voor de vrouw. Deze conferentie ging daar zeker over en de sprekers waren inhoudelijk ijzersterk. Dat tijdens een van de presentaties de handschoen werd toegeworpen -en onmiddellijk ook werd opgepakt- om een volgende conferentie te organiseren met NBvD, KNOV en NVOG gezamenlijk was een bijzonder moment. Fantastisch middelmatig plan! Wij zijn er bij.Na een periode van hard en secuur werken voelden we ons in april klaar voor een audit door het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs (CRKBO). Onderwijsinstellingen die in dit register opgenomen zijn voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Dat is op zich al mooi uiteraard, een bewijs van goede en transparantie bedrijfsvoering, maar de BTW-vrijstelling die je daardoor mag hanteren maakte het nog meer de moeite waard om hiervoor te gaan. Op 29 mei hadden we in Amersfoort een afspraak met de auditeur, die ons met vlag en wimpel liet slagen en ons -met zijn jarenlange internationale ervaring in aansprekende bedrijven- nog van wat gratis extra advies voorzag voor de toekomst. Heel fijn. De BTW-vrijstelling die we door de registratie vanaf nu dus mogen hanteren, zullen we uiteraard verwerken in de prijzen van nieuwe opleidingen. De prijs echter van de twee diastase workshops die al gepland staan nog voor juni en oktober dit jaar, is lastig aan te passen nog. Nu zijn we ook niet van geld in eigen zak steken, dus hebben we besloten om per deelnemer € 51,45 (21% van het cursusbedrag van € 245,00) te doneren aan twee top-collega’s (Lotte Bierhuizen van MamaWise Ghana en Nelie Janssen van InsaNelie Fit in Myanmar) die in het buitenland wonen en zich daar keihard inzetten voor zaken tijdens en na de zwangerschap die voor ons hier in Nederland heel vanzelfsprekend zijn. Wij dragen hen al langer een warm hart toe en steunen in de zin van gratis kennisoverdracht, maar nu -dankzij onze cursisten, het CRKBO en de Belastingdienst- dus ook een beetje financieel. Prima oplossing zo vonden we zelf 🙂 Jullie ook?