In een gezelschap van vooral verloskundigen, psychologen en verpleegkundigen O&G en neonatologie was Ellen op 24 mei jl in de ReeHorst in Ede aanwezig bij dit symposium over ouderschap. Dat ouderschap één van de grootste uitdagingen van het leven is, blijkt wel uit het grote aantal scheidingen binnen de eerste 4 jaar na de komst van een eerste kindje in een gezin. De overgang naar een gezin verdient daarom een goede, professionele voorbereiding en begeleiding. Professionals in de geboorte- en jeugdgezondheidszorg kunnen hierin een essentiële rol spelen. Tijdens dit symposium deelden experts actuele kennis en praktische handvatten die daarbij nodig zijn. Wat waren de highlights? Al tijdens de zwangerschap is het verstandig om aandacht te hebben voor de verschillen tussen de zwangere en haar partner in het beleven van deze periode. Onderzoek wijst uit dat de baby in deze periode voor de partner meestal een veel minder prominente plaats inneemt in denken en doen dan bij de zwangere. En daarmee van invloed is op de wijze van communicatie tussen beiden als het gaat om de gevolgen van de zwangerschap. Het is nog een “beetje-ver-van-hun-bed-show”, dat kan al een verwijdering tussen beiden in de hand gaan werken. Door dit verschil te beseffen kun je al meer begrip creëren tussen de partners onderling, wat de relatie op dat moment ook ten goede komt. Ook voor ons als cursusaanbieders een punt van aandacht, verwacht bij voorlichting over ouderschap tijdens de zwangerschap nog niet te veel van de partners. Vrouwen vinden vaak wel veel (h)erkenning bij andere zwangeren en jonge moeders, dit aspect ondersteunt het belang van groepsgewijze voorlichting. (Hier op aansluitend werd ’s middags nog aandacht besteedt aan Centering Pregnancy, voorbeelden hiervan uit de praktijk, ook de minder succesvolle passeerden de revue. Waarom werd het soms geen succes? Wat zijn dan blijkbaar wél succesfactoren? En hoe kunnen deze ervaringen geïmplementeerd worden? ) Met het oog op een naderende bevalling is het eerlijk informeren van beide as. ouders essentieel. Prominente rol van de partner tijdens de bevalling is er zijn, blijven, veiligheid en vertrouwen creëren. Marlies Galema (Founder Prettig Bevallen cursus) gebruikt zo mooi de metafoor van het aanwezig zijn van een soort van geheimtaal tussen de as.ouders; alleen al door een bepaalde blik in de ogen van de barende weet haar partner wat hem /haar te doen staat. Na de bevalling zien we bijna altijd dat de baby direct een meer prominente plaats inneemt in het denken en doen van de vader. Gevoelens van verantwoordelijkheid, liefde, zorgzaamheid, maar ook angst, kunnen als een bom inslaan. Het ouderschap verandert dus beide partners, deze transitie kan impact hebben op de relatie tussen beiden. Je moet elkaar als het ware opnieuw leren kennen, en in een periode van vermoeidheid en vele nieuwe ervaringen kan dat een beste klus zijn. Catrin Finkenauer (hoogleraar Jeugdstudies) kwam met de uitspraak “Je begrepen voelen is een goede graadmeter voor je relatie.” Binnen de nieuwe situatie zijn oude patronen verdwenen en zul je je partner opnieuw moeten leren begrijpen. “Begrijp ik je goed? “ of “Heb je hulp nodig, wat kan ik voor je doen?”, zijn voorbeelden van zinnen die weer meer transparantie tussen beide ouders kunnen bieden. Een soort van wekelijks familie MT-overleg waarin deze vragen standaard aan elkaar gesteld worden zal de quality-of-life en relatie goed doen, en deze positieve puls is zeer welkom in de hectische periode van jong ouderschap. Spreekster Hedwig van Bakel (bijzonder Hoogleraar Infant Mental Health) benoemde het belang van bonding; het bieden van bescherming en troost, tussen beide ouders maar vooral ook tussen de ouders en hun baby. Durf intuïtief te handelen, ook de relatie met je baby bouw je op op basis van ervaringen; dus raak aan, heb begrip, luister, kijk. En neem er de tijd voor. Al met al kwamen er op deze dag zeker een aantal zinvolle statements voorbij om mee te nemen binnen ons werk als geboortezorgprofessional / cursusaanbieder. Met name ook het stuk informatie over ouderschap wat je na de bevalling kunt aanbieden is het overdenken waard. Tijdens bijeenkomsten die je initieert, maar ook “gewoon” al kletsend met je deelneemsters tijdens de hertsteltrainingen; luisteren, signaleren en reageren 😉

Als opleiders gespecialiseerd in vrouwspecifieke zorg, houden wij ons al geruime tijd bezig met het ontwikkelen en aanbieden van post-HBO educatie op het gebied van zwangerschap, bevallen en jong ouderschap. Op dit moment werken wij gezamenlijk aan een fantastische nieuwe, complete opleiding voor professionals, die zich verder willen willen verdiepen in de begeleiding van vrouwen -en hun eventuele partner- in de periode rond zwangerschap en bevalling (begeleiding naast de standaard obstetrische zorg).

Uiteraard richten wij deze opleiding in volgens de state of the art en vanuit de allerbeste intenties, maar waar wij steeds opnieuw tegenaan lopen, is het feit dat nergens objectief beschreven staat aan welke eisen zwangerschapscursussen moeten voldoen in Nederland. Wij missen een meetlat waarlangs wij onze opleidingen -en dus onze afstudeerders- kunnen leggen EN een onafhankelijk orgaan dat daarop toeziet. Wat wij ons oprecht afvragen:

Een objectieve kwaliteitsstandaard voor zwangerschapscursussen in Nederland is van groot belang voor een gezonde zwangerschap, stevig ouderschap en een kansrijke start.

Door middel van een enquête, doen we nu een eerste aanzet tot een set objectieve criteria, waar een onafhankelijk orgaan vervolgens mee verder kan. Deze enquête is inmiddels reeds uitgezet onder -en ingevuld door- een scala aan instanties, die op een of andere wijze betrokken zijn bij de Nederlandse geboortezorg. We zouden het heel mooi vinden om nu ook van jou als (aanstaande) ouder en/of als professional te horen wat jij belangrijk vindt. De enquête neemt enkele minuten in beslag en is direct te vinden achter deze link: https://drive.google.com/open?id=14S6rN_-nMOnQbkHiLVzdx10F0Cb68NKYTJ7gOCFoduk Uiteraard worden je gegevens alleen gebruikt voor deze inventarisatie. Mocht je uitgebreider willen reageren, graag! We zijn het best bereikbaar per e-mail: info@whacademy.nl Of heb je een idee over wie dit verder zou moeten oppakken in Nederland, om structureel met de gegevens aan de slag te gaan? Ook graag! We willen, in het belang van de Nederlandse zwangere en de eerste 1000 dagen van haar kind(eren), ons uiterste best doen dit initiatief op een goede plek onder te brengen en verder uit te laten groeien. Met hartelijke groet en bij voorbaat dank voor je bijdrage,

Ellen Aalpoel, Deventer 1 Helga. D. Hentzepeter-van Ravensberg, Zaltbommel 2 Miriam Hockx, Alphen aan den Rijn 3 Dr. Marijke C. Ph. Slieker-ten Hove, Dordrecht 4

  1. Fysiotherapeut en trainer/ opleider bij BliX-EM. Eigenaar Women’s Health Academy
  2. Bekkenfysiotherapeut MSPT. Eigenaar Hentzepeter Fysiotherapie. Auteur ‘ZwangerFit’
  3. Sportfysiotherapeut MPt en trainer bij Mom’s Planet. Eigenaar Women’s Health Academy
  4. Bekkenfysiotherapeut MSc. Directeur ProFundum Instituut en Bekkencentrum. Betrokken bij Avans Master Bekkenfysiotherapie
Dat we al een tijdje geen nieuws gepubliceerd hebben hier, betekent natuurlijk niet dat er geen nieuws was. Er was eigenlijk zoveel nieuws dat we gewoon niet aan een stukje toe kwamen. Ellen haar bedrijf in outdoortrainingen in Deventer groeit als een malle. Miriam is een eigen planeet begonnen in Alphen aan den Rijn. En daarnaast hebben we ook samen weer mooie stappen gezet met onze Women’s Health Academy. We lanceerden in januari onze nieuwe website, die de ‘domme’ logistiek achter onze opleidingen, zowel voor jullie als voor ons, veel minder arbeidsintensief maakt. Inschrijven, betalen, cursusinfo downloaden en je certificaat ophalen gaat nu allemaal automatisch. Want dat kan ook. En dat is heerlijk. Wat niet kan, is de zaken automatiseren waarvoor “vibes” nodig zijn. “Goede vibes” wel te verstaan. Die vinden we superbelangrijk en daar steken we dus nog steeds behoorlijk veel tijd in. Alle communicatie houden we bij onszelf en naar onze eigen smaak. En net als in ons eerste jaar hebben we nog steeds met behoorlijke regelmaat koffie- en/of tostigafspraken met gastdocenten om te verkennen of we samen tot iets moois kunnen komen. Zo ontmoetten we vorige week via via weer een topper met goede vakkennis, uitstekende didactische vaardigheden en 100% goede vibes! Hopelijk snel meer nieuws daarover, wordt leuk! Nieuw in ons aanbod tot de zomervakantie is in elk geval de workshop Building Business. We krijgen zoveel verzoekjes om mee te denken met collega’s, dat het ons leuk en zinvol lijkt om eens met al die ondernemende mensen bij elkaar te komen en met en van elkaar te leren over het opzetten en uitbouwen van je eigen (contractvrije) fysiotherapiepraktijk of trainingsbedrijf. Verder hebben we een Praktijkdag geregeld voor alle deelnemers aan de nascholing Diastaseproblematiek van 2018. Deze smaakte zo naar meer, dat één dag te zuinig ingeschat bleek. Iets dat we voor 2019 dus uiteraard hebben aangepast, maar ook de lichting van 2018 wilden we graag nog een extra dag aanbieden om te oefenen met praktijkvoorbeelden. Een ander punt dat opviel in de evaluaties was dat trainers en fysio’s toch net iets andere accenten wilden in de cursus. Er is daarom een extra dag speciaal voor trainers toegevoegd. De nieuwe tweedaagse is voor therapeuten en behandelaars. De snijzaal masterclass voor maart zat al heel snel vol en dat verbaast ons helemaal niets, want het is top wat daar kunt leren van docent Vincent Hoogstad met dank aan al die mensen die zo grootmoedig zijn geweest hun lichaam ter beschikking van de wetenschap stellen. Geen beter lesmateriaal dan ‘levensecht’ lesmateriaal. Heb je interesse? Dan kun je je via de site alvast op de interesselijst plaatsen voor een volgende editie of voor wanneer er toch nog iemand verhinderd is deze ronde. Als er nieuws is dan lees je dat zeker binnenkort weer. Hier of nog sneller via onze socials. Meld je ook even aan voor onze W.H.A. Community op Facebook. Mooi om te zien dat daar ook steeds meer kennis en ervaring wordt uitgewisseld! Zonnige groet voor nu, Ellen & Miriam
Dank aan iedereen die zijn/haar steentje bijgedragen heeft om de Women’s Health Academy zo snel op poten te krijgen. Fantastisch! De eerste activiteiten voor deze winter staan en de eerste aanmeldingen komen binnen. Wij bouwen rustig door en komen in het voorjaar met nieuw aanbod!