SCEM symposium GEBOORTE VAN OUDERS

SCEM symposium GEBOORTE VAN OUDERS

In een gezelschap van vooral verloskundigen, psychologen en verpleegkundigen O&G en neonatologie was Ellen op 24 mei jl in de ReeHorst in Ede aanwezig bij dit symposium over ouderschap.

Dat ouderschap één van de grootste uitdagingen van het leven is, blijkt wel uit het grote aantal scheidingen binnen de eerste 4 jaar na de komst van een eerste kindje in een gezin.
De overgang naar een gezin verdient daarom een goede, professionele voorbereiding en begeleiding. Professionals in de geboorte- en jeugdgezondheidszorg kunnen hierin een essentiële rol spelen. Tijdens dit symposium deelden experts actuele kennis en praktische handvatten die daarbij nodig zijn. Wat waren de highlights?

Al tijdens de zwangerschap is het verstandig om aandacht te hebben voor de verschillen tussen de zwangere en haar partner in het beleven van deze periode.
Onderzoek wijst uit dat de baby in deze periode voor de partner meestal een veel minder prominente plaats inneemt in denken en doen dan bij de zwangere. En daarmee van invloed is op de wijze van communicatie tussen beiden als het gaat om de gevolgen van de zwangerschap. Het is nog een “beetje-ver-van-hun-bed-show”, dat kan al een verwijdering tussen beiden in de hand gaan werken. Door dit verschil te beseffen kun je al meer begrip creëren tussen de partners onderling, wat de relatie op dat moment ook ten goede komt.
Ook voor ons als cursusaanbieders een punt van aandacht, verwacht bij voorlichting over ouderschap tijdens de zwangerschap nog niet te veel van de partners. Vrouwen vinden vaak wel veel (h)erkenning bij andere zwangeren en jonge moeders, dit aspect ondersteunt het belang van groepsgewijze voorlichting.
(Hier op aansluitend werd ’s middags nog aandacht besteedt aan Centering Pregnancy, voorbeelden hiervan uit de praktijk, ook de minder succesvolle passeerden de revue. Waarom werd het soms geen succes? Wat zijn dan blijkbaar wél succesfactoren? En hoe kunnen deze ervaringen geïmplementeerd worden? )

Met het oog op een naderende bevalling is het eerlijk informeren van beide as. ouders essentieel.
Prominente rol van de partner tijdens de bevalling is er zijn, blijven, veiligheid en vertrouwen creëren.
Marlies Galema (Founder Prettig Bevallen cursus) gebruikt zo mooi de metafoor van het aanwezig zijn van een soort van geheimtaal tussen de as.ouders; alleen al door een bepaalde blik in de ogen van de barende weet haar partner wat hem /haar te doen staat.
Na de bevalling zien we bijna altijd dat de baby direct een meer prominente plaats inneemt in het denken en doen van de vader. Gevoelens van verantwoordelijkheid, liefde, zorgzaamheid, maar ook angst, kunnen als een bom inslaan.
Het ouderschap verandert dus beide partners, deze transitie kan impact hebben op de relatie tussen beiden. Je moet elkaar als het ware opnieuw leren kennen, en in een periode van vermoeidheid en vele nieuwe ervaringen kan dat een beste klus zijn. Catrin Finkenauer (hoogleraar Jeugdstudies) kwam met de uitspraak “Je begrepen voelen is een goede graadmeter voor je relatie.”
Binnen de nieuwe situatie zijn oude patronen verdwenen en zul je je partner opnieuw moeten leren begrijpen. “Begrijp ik je goed? “ of “Heb je hulp nodig, wat kan ik voor je doen?”, zijn voorbeelden van zinnen die weer meer transparantie tussen beide ouders kunnen bieden. Een soort van wekelijks familie MT-overleg waarin deze vragen standaard aan elkaar gesteld worden zal de quality-of-life en relatie goed doen, en deze positieve puls is zeer welkom in de hectische periode van jong ouderschap.

Spreekster Hedwig van Bakel (bijzonder Hoogleraar Infant Mental Health) benoemde het belang van bonding; het bieden van bescherming en troost, tussen beide ouders maar vooral ook tussen de ouders en hun baby. Durf intuïtief te handelen, ook de relatie met je baby bouw je op op basis van ervaringen; dus raak aan, heb begrip, luister, kijk. En neem er de tijd voor.

Al met al kwamen er op deze dag zeker een aantal zinvolle statements voorbij om mee te nemen binnen ons werk als geboortezorgprofessional / cursusaanbieder. Met name ook het stuk informatie over ouderschap wat je na de bevalling kunt aanbieden is het overdenken waard. Tijdens bijeenkomsten die je initieert, maar ook "gewoon" al kletsend met je deelneemsters tijdens de hertsteltrainingen; luisteren, signaleren en reageren ;-)