NPi-congres “De overgang”

NPi-congres “De overgang”

Op 13 december 2019 was Ellen aanwezig bij het NPi-congres "De overgang". Een uitverkochte zaal met voornamelijk fysiotherapeuten als publiek. En begrijpelijk. Er wordt tegenwoordig veel gevraagd van de vrouwen in de overgang doordat werken en zorgen gecombineerd  moet worden met een ouder wordend lichaam waarbinnen gelijktijdig op vele vlakken grote veranderingen plaatsvinden. Dat daar ook binnen de fysiotherapie meer aandacht voor aan het komen is,  is dan ook niet meer dan logisch.

Na een (h)eerlijke opening door Marijke Slieker, met een dosis bevrijdende zelfspot, kwam als eerste gynaecoloog Iris van de Meer aan het woord. Een heldere presentatie waarin de diverse fases van de veranderende hormoonbalans en mogelijk bijbehorende gevolgen voor de vrouw verder werden uitgediept. Onderwerpen als behandelopties, feiten en fabels over gevolgen van hormoontherapie, lifestyle-aanpassingen passeerden de revue.

Cardioloog Jutta Schroeder ging in haar presentatie nog wat dieper in op de gevolgen van de overgang op het cardiovasculaire systeem bij de vrouw. De, belangrijke, verschillen in presentatie van hart-vaatlijden tussen mannen en vrouwen werden besproken evenals de bepaling van pre- en postmenopauzale risicofactoren voor het ontstaan van hart-vaatziekten. Denk aan de leeftijd van de menopauze, maar ook het tijdens zwangerschap aanwezig zijn van hypertensie en pre-eclampsie. Ook zij eindigde haar presentatie met het advies om gezonde leefstijl & beweging volop in te gaan zetten als primaire preventie.

Bedrijfsarts Rena de Roos besprak de overgang in relatie tot werkverzuim.  Het percentage werkende vrouwen blijft stijgen, ook binnen de leeftijdsgroep die geconfronteerd kan worden met  overgangsverschijnselen. Gezond blijven werken tijdens de overgang vereist aandacht en begrip van zowel werkgevers, collega's als ARBO-diensten. De eerste initiatieven zijn gesignaleerd maar hier valt nog veel winst te behalen.

Anita Feddema, verpleegkundig overgangsconsulent, gaf een verhelderende presentatie over de werkzaamheden met een duidelijk intermediair karakter die zij en haar collega's van de beroepsvereniging VVOC uitvoeren. Zo kunnen zij werkzaam zijn binnen een eigen praktijk , maar ook op een menopauzepoli. Een goede samenwerking met oa. ook de fysiotherapeut / bekkenfysio staat hoog op de prio-lijst van deze zorgverleners. Zeker de moeite waard om eens in je eigen regio contact te zoeken met deze zorgprofessionals!

Afsluitend sprak Bianca van Moorst, oa klinisch psycholoog/seksuoloog NVVS, over seksualiteit rondom de overgang. Nog steeds een onderwerp wat voor veel zorgverleners toch moeilijk blijft om bespreekbaar te maken.  Zij liet zien hoe je als zorgverlener met het PLISSIT-model dit onderwerp toch goed bespreekbaar kunt maken en zo de vrouw, en haar partner, kunt helpen bij het vinden van een nieuwe balans binnen seksualiteit.

Al met al een geslaagd symposium, er werd in de pauzes volop verder gediscussieerd en er waren zeker signalen dat ook de fysiotherapie een waardevolle rol kan vervullen binnen het deskundig kunnen begeleiden en ondersteunen van deze doelgroep.