Hormoonloze behandeling overgangsklachten – Richtlijn – Richtlijnendatabase  (NVOG)

Uitleg hormonale veranderingen

Tekst: Women’s Health Academy

Binnen de Opleiding tot Floor®-Fysio wordt de theorie afgetoetst in een afsluitende toets. De praktijk wordt getoetst d.m.v. een stagetraject en verschillende (formatieve) opdrachten. In dit hoofdstuk meer informatie daarover.