Het bommetje van Bas

Het bommetje van Bas

We hadden het nog zó gezegd allemaal: 'Geen bommetje...' Géén bommetjes Bas!
Nooit bommetjes vlakbij zwangere vrouwen, die hun hoofd boven water proberen te houden in de wilde aanhoudende stroom van informatie.
Ze hebben het al zo pittig daar met hun hormonen. Met alles wat niet meer mag en juist wel moet. En met alle 300 miljoen keuzes rond de geboorte van hun kleine.

En toch was ie daar opeens. Plons! Bas deed een bommetje in de Volkskrant en elke zwangere in Nederland heeft in het diepst van haar brein kunnen opslaan, dat haar lichaam eigenlijk steeds minder geschikt is geworden om een kind te baren. Lekker dan.
Gelukkig kwam na de vette koppen ook de nuance. In het artikel zelf. In andere artikelen. En ook in de laatste drie minuten van je kwartiertje spreektijd in Op1 vorige week. Het belang van preventie en goede zorg voor de bekkenbodem had de oppervlaktegolf van het bommetje moeten zijn. Niet dat een sectio een shortcut is om fysiek en mentaal trauma te voorkomen. Maar ja, een nocebo met zo'n slagkracht, in zo'n kwetsbare periode van een mensenleven... Krijg die er maar weer eens uit Bas.

En toch nemen we je niets kwalijk (al zijn we wel opgelucht dat je hoogleraar gynaecologie bent en geen hoogleraar evolutieleer). We nemen je niets kwalijk omdat jij ze elke dag ziet, die selecte groep vrouwen met intense pijn postpartum. Vrouwen die van voren niet meer weten wat ze van achteren laten lopen. Vrouwen bij wie zelfs een topgynaecoloog als jij, de grootste moeite heeft om alles dusdanig te reconstrueren, dat hun bodem ook daadwerkelijk weer de functie van bodem heeft. Het is prijzenswaardig en meer dan terecht dat jij je zorgen maakt over de bekkenbodem van de vrouw. Dat zouden alle (zwangere) vrouwen zelf ook moeten doen. En hun partners. En zorgverzekeraars. En de overheid. En zorgverleners en trainers die werken met (aanstaande) moeders en daarbij uit onwetendheid of uit ongemak 'het onderkantje' even overslaan.

Maar bevallen is niet 'kiezen tussen twee kwaden' mensen, bevallen is gaaf! Ongeacht de uitgang.
Het is topsport. Ongeacht de uitgang.
Het vergt 100% fysiek en 100% mentaal. Ongeacht de uitgang.

Bevallen verdient daarom altijd optimale begeleiding op maat van een team van nauw samenwerkende professionals. Samen moeten zij 'hun meiden' speelklaar zien te krijgen, zorgvuldig coachen tijdens de prestatie (geen wedstrijd!) en er alles aan doen om ze zonder trauma's van het veld af te laten gaan. Fit voor de dingen die daarna weer wachten. Dat vergt topbegeleiding en het toegankelijk maken van gedegen zwangerschapscursussen voor elke vrouw in Nederland, zou daar absoluut een belangrijk verschil in kunnen maken. Iedere zwangere zou ongeacht wat dan ook, een volledig begeleidingstraject moeten kunnen volgen met daarbinnen:

  • EN aandacht voor de algehele fysieke fitheid (better in = better out)
  • EN aandacht voor connectie met/ zorgvuldige training van de bekkenbodem
  • EN aandacht voor bevallingsvoorbereiding in praktische en mentale zin voor de vrouw en haar (bevallings)partner
  • EN aandacht voor het opdoen van contacten met mensen in hetzelfde schuitje
  • EN aandacht voor zorgvuldig herstel van den geheelen mensch, gewoon in diezelfde groep die voor de bevalling al zo vertrouwd was geworden, bij voorkeur aangevuld nog met één op één bekkenfysiotherapie

Dergelijke niet-medische, preventieve interventies implementeren kost echter tijd en moeite, is vaak niet zo mediageniek en het effect ervan is bovendien niet echt lekker gerandomiseerd dubbelblind placebo-gecontroleerd te onderzoeken. Iets dat zogenaamd altijd eerst nodig is voor bekostiging, uiteraard doordat ons zorgstelsel nog altijd 'ziekte' in plaats van 'gezondheid' als verdienmodel heeft. Toch zal nu eindelijk eens starten met stevig investeren in preventie, zichzelf snel op vele fronten meer dan terugverdienen. Laten we hopen Bas, dat dat inderdaad één van de mooie rimpels is die zich voortplant uit jouw bommetje. Want een kindje krijgen is iets geweldigs, waar elke vrouw positief en met trots op zou moeten kunnen terugkijken en met de juiste support kan dat ook echt.

Dus tot ons zorgstelsel zover is meiden, neem het heft in eigen hand en investeer zelf in je gezondheid zoveel je kunt. Voor nu en voor later.
And never mind any future bombs... you ARE the bomb!