W.H.A. Buik en bekkenbodem in beeld

Unieke trainingsdag voor verloskundigen en huisartsen, die zich extra willen verdiepen in de buikwand en de bekkenbodem, om zo nog betere (na)zorg aan hun cliënten te kunnen bieden.

(Te) veel vrouwen hebben/ houden na hun zwangerschap en bevalling klachten aan hun buikwand (pijn, diastase, hernia's) en bekkenbodem (zwaar gevoel, pijn, incontinentie, verzakking). Binnen de kraamperiode wordt vaak de eerstelijns verloskundige daarover om advies gevraagd en in de periode daarna is veelal een bezoek aan de huisarts of (bekken)fysiotherapeut de eerste stap die vrouwen zetten. Echter, uit onderzoek blijkt dat heel veel vrouwen die stap ook NIET zetten, omdat zij hun hulpvraag niet (h)erkennen en/of niet durven uitspreken. Geweldig zou het daarom zijn, dat jij als professional vanuit jouw kennis, ervaring en intuïtie dit onderwerp op een natuurlijke manier bespreekbaar kunt maken met/ voor je cliënten, zodat je hen -net als op al die andere gebieden, ook hierover- goed kunt informeren en adviseren. Omdat we geregeld van verloskundigen en huisartsen hoorden dat zij dit soms lastig vinden en het gevoel hebben nog kennis en vaardigheden te missen over 'the black box', organiseren wij in samenwerking met Nationaal Trainingscentrum Echografie (NT-e) en Profundum Academy deze compacte, maar complete nascholing.

Datum: Woensdag 5 oktober 2022
Tijd: 9.00-17.00 uur (incl. lunch)
Deelnemers: 15-18
Prijs: €215,00

Locatie

NT-e | Laanakkerweg 2b | 4131 PA | Vianen

Doelgroep

Verloskundigen en huisartsen

Docent

Vincent Hoogstad (Rotterdam 1976) is afgestudeerd als fysiotherapeut in 1999 (hogeschool Rotterdam). Hij is gaan werken in het gerenommeerde Spine & Joint Centre en altijd blijven leren en onderzoeken. Naast zijn werk als fysiotherapeut werd hij leraar op Erasmus Universiteit (Anatomie) en op de Hogeschool van Rotterdam. Hij is expert op het gebied van beeldvormende echografie van de romp en op het gebied van revalidatie bij chronische pijn. Na uitgebreid de wereld rondgereisd te hebben, is hij van richting veranderd en heeft hij dier-revalidatie (University of Knoxville-Tennessee/Veterinary academy of higher learning), Behavourial ecology (Wageningen University) en Primatologie (Kyoto University) gestudeerd.

Vincent woont en werkt het grootste gedeelte van het jaar in Kreta, Griekenland, waar hij onlangs een bedrijf is gestart (www.animalrehabcrete.com). Zijn passie is evolutieleer en hij is ervan overtuigd dat de dominantie van mensen op de wereld overschat is.

Tenslotte werkt Vincent (in het geheim) aan zijn boek over bewegen en gedrag (vanuit evolutionair perspectief) bij alle dieren en wat vooral mensen hiervan zouden kunnen leren.

Dr. Marijke Slieker-ten Hove is geregistreerd bekkenfysiotherapeut en actief in de bekkenfysiotherapie sinds 1992. Ze is directeur van het ProFundum Instituut en de Profundum Academy in Dordrecht. Gedurende 18 jaar is zij verantwoordelijk geweest voor de Masteropleiding Bekkenfysiotherapie in NL. Marijke heeft enige jaren in het Albert Schweitzerziekenhuis gewerkt en is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het bekkenbodemcentrum van het Erasmus MC. Op dit moment is zij als bekkenfysiotherapeut betrokken bij de diagnostiek van complexe bekkenbodempatiënten die zijn doorverwezen naar het bekkenbodemcentrum van het Erasmus MC. In 2009 is Marijke gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam op het vóórkomen van bekkenbodemproblematiek bij vrouwen tussen de 45 en 85 jaar. Hierbij is ook gekeken naar de onderlinge relatie tussen de verschillende bekkenbodemklachten. Ook bepaalde risicofactoren op het krijgen van bekkenbodemproblemen zijn aangetoond. Van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie ontving zij in april 2010 de proefschriftprijs. Vanuit de resultaten van dit onderzoek werkt Marijke aan zo groot mogelijke preventie van bekkenbodemklachten. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt de voor iedereen toegankelijke site www.bekkenbodemonline.nl en de gratis BekkenBodem app. Hier staat veel informatie over de bekkenbodem, met name ook wat iemand zelf kan doen om deze klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Eind 2014 verscheen haar boek Verborgen Vrouwenleed, het zelfhulp bekkenbodemboek voor vrouwen.
Behalve actief in bovenstaande activiteiten werkt Marijke als consultant voor huisartsen in Nederland. En ook in het buitenland is zij actief in het ontwikkelen en geven van onderwijs aan fysiotherapeuten en artsen die zich willen bekwamen in het behandelen van patiënten met bekken en/of bekkenbodemproblemen.

Studiebelasting

Ca 7 uur op locatie en ca 2 uur zelfstudie vooraf

Leerdoel

Aan het einde van deze dag: - Heb je helder inzicht in de (functionele) anatomie van de buikwand - Kun je buikwandproblematiek (diastase) beter beoordelen, zowel met als zonder gebruikmaking van echografie - Weet je in hoeverre buikwandproblematiek trainbaar is - Heb je helder inzicht in de (functionele) anatomie van de bekkenbodem - Heb je meer kennis van de diverse vormen van bekkenbodem disfunctie en daarvoor predisponerende factoren - Kun je je cliënt van duidelijke informatie voorzien t.a.v. (ab)normaal herstel na een bevalling - Weet je in theorie hoe je een inwendig onderzoek van de bekkenbodem zou kunnen uitvoeren naar o.a. tonus, integriteit, POP - Kun je adequater verwijzen naar bijvoorbeeld een (bekken)fysiotherapeut of medisch specialistische zorg bij buikwand- en/ of bekkenbodemproblematiek

Opzet

's Ochtends verzorgt Vincent Hoogstad het onderwijs. Hij neemt je m.b.v. echografie mee in de functionele anatomie van de buikwand (ventraal, lateraal) en van de bekkenbodem en blaas (transabdominaal). Na de lunch zal Marijke Slieker je alles vertellen over de bekkenbodem en leer je (in theorie) hoe je een zorgvuldig diagnostisch toucher kunt uitvoeren. Voorafgaand aan deze dag krijg je theoriemateriaal toegestuurd om alvast vooraf te bekijken. NA deze dag is het mogelijk om een verdiepingsdag te volgen gericht op het inzetten van transperinale echografie en op het zelf goed kunnen uitvoeren van een inwendig onderzoek van de bekkenbodem in vivo. Meer informatie daarover volgt tijdens de cursus.

Accreditatie

Geaccrediteerd door Kwaliteitsregister Verloskundigen met 7 punten.

Kun je niet op deze datum of is er geen plek meer beschikbaar? Laat dan hier je gegevens achter en we houden je op de hoogte.